Fotorámik

Fotografie môžu byť vytlačené tromi rôznymi spôsobmi. Prvý typ obsahuje len jednu fotografiu s rozložením na šírku. Druhý typ je s rozložením na výšku, kde sa zmestia dve fotografie. Tretí typ obsahuje tri fotografie s rozložením na výšku.

Odporúčame zvoliť tri fotografie na jednej fotke. Je to najpoužívanejšia a najobľúbenejšia voľba.

Close Menu